Dětský kroužek

Dětský kroužek v září opět zahájil svou činnost pod vedením trenéra Jana Čutky ml.